Hur spelet kom till

Här berättar Mikael om hur spelet kom till:

För ett antal år sedan fick jag borrelia och utvecklade en ångestproblematik som följd. Jag utövade Yoga Nidra och shamanska meditationer för att försöka hantera detta.

En påtaglig föränding kom när jag började utöva mindfulness i naturen. Jag provade olika typer av mantran när jag var ute i skogen och vid havet.

Här är några exempel på mantran jag använde:

Jag är närvarande
Jag är medveten
Jag finns här och nu

Jag märkte att detta gjorde ångesten mer hanterlig.

Med tiden kom jag att uppleva en lyckokänsla — en befriande känsla av lugn och avslappning. Att vara i naturen är läkande i sig, men jag märkte att olika mantran var till stor hjälp för att uppleva min egen existens i närvaron i naturen. Detta gjorde att jag kunde få en paus från en tankevärld fylld av stress och oro.

Jag mediterade på detta sätt under flera år, och fick idén till ett meditationsspel — det som idag är Magiska Mantran. Till att börja med var jag tveksam till att göra ett spel som handlade om att meditera. Men när jag tog fram en prototyp av mantrakorten märkte jag att jag ofta satt och höll på med dom. Jag provade korten med min partner och delade sedan ut kortlekar till mina vänner.

Meditation kan hjälpa oss att bli mer glädjefyllda och stabila. Genom att släppa vår rädsla och irritation, och sluta att vanemässigt kritisera och bedöma oss själva och vår omgivning, kan vi bli lugnare och mer tillfreds i livet. På det sättet kan vi även påverka vår omvärld på ett positivt sätt.

Något man kan ha i åtanke när man mediterar med mantran hemma eller i naturen (utan korten) är att man kan anpassa dom efter sin situation. Det är ofta gynnsamt att använda en sekvens av mantran. Man kan också göra sina egna mantran.

När man har mediterat en stund (kanske 10-20 minuter beroende på vana) kan man komma att uppleva att ett lugn inträder, där tankarna och även själva mantrat hamnar i bakgrunden.

Då kan man släppa mantrat och vara i sin existens, något som är svårt att förklara med ord, men väldigt speciellt att uppleva.

Startsidan
Copyright © 2020–2021 Mikael Kindborg