Så här fungerar mantrakorten

Magiska mantran är ett meditationsspel för 1-10 deltagare. Spelet går ut på att meditera med hjälp av ord och fraser, så kallade mantran.

Magiska mantran är ett annorlunda spel. Spelet handlar inte om att utse en vinnare, utan om att uppleva närvaro, lugn, harmoni, samvaro och glädje.

Spelet hjälper dig och dina vänner att komma ur tankar på stress och oro. Spelet erbjuder en paus från den tankebubbla vi ständigt befinner oss i, och ger möjlighet att uppleva en stunds lugn utan krav på att prestera.

Varje kort har ett mantra, en kort mening som fokuserar på en aspekt av det fysiska nuet eller på en befriande tanke.

Man spelar genom att dra ett kort och därefter upprepa mantrat på kortet. Det vill säga, man mediterar på mantrat. När man känner sig klar, efter kanske en minut, det bestämmer man själv, drar man ett nytt kort.

När man spelar flera stycken turas man om att dra ett kort och läsa mantrat för de andra deltagarna.

Man kan också dra ett kort varje dag och använda mantrat under dagen. Eller lägga en stjärna om 3-4 kort och meditera på korten som kommer upp. Du kommer säkert på egna sätt att använda korten. Magiska mantran är ett kreativt spel.

Beställ spelet online. Mer info finns på beställningssidan.

Beställ Magiska Mantran Startsidan
Copyright © 2020–2021 Mikael Kindborg