Hur mantran fungerar

Magiska Mantran är ett meditationsspel. Spelet går ut på att komma i kontakt med sin närvaro i nuet. Det handlar om att gå ur sin tankevärld och uppleva den fysiska verkligheten, här och nu.

Hur meditation fungerar

Mediation innebär att man riktar om sin uppmärksamhet. Man mediterar genom att fokusera på yttre eller inre bilder, på ljud, sinnesintryck, och så vidare.

Meditation är ett sätt att träda ut ur sin tankevärld och ta en paus från allt som pågår i huvudet. Det innebär att man kommer i kontakt med ett annat slags medvetandetillstånd. Meditation kan erbjuda en stunds frihet från stress och oro. I förlängningen kan detta leda till att man blir lugnare och tryggare.

Man kan meditera i stort sett var som helst. Det hjälper om man befinner sig i en lugn miljö. Man behöver absolut inte sitta i någon speciell meditationsställning. Man kan sitta på en sten, gå eller simma. Med tiden märker man vad som fungerar och känns bra. Det finns många läror och system för meditation, där alla har sina speciella metoder och riktlinjer. Den grundläggande principen är dock alltid att man riktar sin uppmärksamhet mot det man mediterar på.

Mantrakorten fungerar på så sätt att de talar om vad man ska fokusera sitt medvetande på.

Det är inte helt meningsfullt att försöka förstå meditation på ett analystiskt eller intellektuellt plan. Men behöver prova själv för att få en känsla för vad det innebär. Det handlar om ett annat sätt att uppleva sin verklighet.

Magiska Mantran är ett finstämt spel. Man behöver ta tid på sig och gå in i upplevelsen för att uppskatta den. Meditation behöver tid och övning för att utvecklas och ge resultat.

Kraften hos mantran

Mantran är ord eller fraser som används vid meditation. Mantran hjäper till med att fokusera på det som finns här och nu. När man mediterar med ett mantra upprepar man helt enkelt ordet eller frasen för sig själv, flera gånger, genom att säga det tyst eller högt.

Det vi tänker på tenderar att fastna i minnet. Tankar man tänker upprepade gånger bildar nervbanor i hjärnan. Dessa tankar blir med tiden en del av vårt undermedvetna, som styr våra vanor och automatiserade beteenden. Med andra ord programmerar man sig genom att tänka.

Om man under lång tid ältar negativa tankar är det inte så konstigt om man blir deprimerad. De negativa tankarna blir till slut vår verklighet. Meditation med mantran är ett sätt att bryta dessa destruktiva tankemönster.

Mantrat i sig är ofta neutralt. Det kan också vara positivt. Ett neutralt mantra som inte är värderande kan hjälpa till med att bryta åratal av kritiska och dömande tankar. Det kan upplevas som en befrielse att inte behöva ta ställning, att inte hela tiden göra en bedömning eller ha en åsikt.

Uråldrig Kunskap

Mantrakorten bygger på uråldrig kunskap från Yoga-traditionen, specifikt Yoga Nidra och Tantra. Gemensamt för dessa läror är medvetenheten om vår närvaro i nuet. En annan inspirationskälla är shamanism, och speciellt medvetenheten om de fyra elementen: Jord, Vatten, Luft, och Eld.

Shamanism har rötter i människans förhistoriska tid, för många tiotusentals år sedan. Vi vet inte så mycket om hur människor såg på sitt medvetande på denna tid, men grottmålningar och olika typer av föremål som har hittats tyder på att tidiga kulturer var intimt förbundna med naturen och den spirituella världen.

Våra förfäder levde i en värld utan massmedia, reklam, sociala medier och mobiltelefoner, så det är ingen vild gissning att de upplevde verkligheten på ett annorlunda sätt än vi gör idag. Troligen mycket annorlunda.

Målet med "Ancient Mantras" och spelet Magiska Mantran är att göra uråldrig kunskap tillgänglig i vårt nutida samhälle. Syftet är minskad stress och ett ökat lugn samt existentiell glädje. Detta är något som det finns stort behov av i vår accelererade, högteknologiska tid.

Det finns även en annan, kanske än mer långtgående aspekt av detta. Att meditera på sin fysiska existens kan liknas vid att ha tillgång till en tidsmaskin där vi kan få en glimt av hur våra förfäder upplevede verkligheten. Hur kändes det egentligen att vara fullständigt närvarande i naturen? Hur var det att leva i en värld där den fysiska verkligheten smälte samman med den spirituella världen och bildade en sammanhängande helhet?

Väldigt mycket av denna kunskap har gått förlorad för mänskligheten. Vägen för att hitta tillbaka till vår uråldriga visdom går inte via intellektuella analyser. Sättet är istället att gå in med sitt medvetande i sin existens, och uppleva sin kropp och sin fysiska versklighet med sina sinnen, utan närvaro av analytiska och kritiska filter. Detta kräver en tids öving, men är inom räckhåll för alla människor som är intresserade av att uppleva detta.

Startsidan
Copyright © 2020–2021 Mikael Kindborg