Om oss

Magiska Mantran utvecklas och marknadsförs av Mikael Kindborg.

Mikael har en bakgrund inom forskning och utveckling, och har doktorerat i Datavetenskap och Visuell Programmering. Han har sedan ungdomen ett levande intresse för meditation och medvetande.

Mikael är certifierad instruktör in Rosenmetodens rörelser. Han har också praktiserat Yoga Nidra och shamanska meditationer. Mikael har integrerat dessa erfarenheter i utformingen av Magiska Mantran.

Som utövare och instruktör i Rosenmetodens rörelser har Mikael studerat ordens påverkan på rörelsernas utförande. Vissa instruktioner skapar större lätthet än andra. Mikael publicerade resultatet av dessa studier i artikeln Rosen Movements and Words i Rosen Method International Journal, Volume 6, Issue 1, 2013.

Logotypen för spelet och Ancient Mantras representerar enandet av kvinnan och mannen.

Logotypen har skapats av Gösta Lindwall. Gösta har arbetat som professionell illustratör sedan början på 80-talet. Han nås på: gostalindwall.se

Mikael och Gösta arbetar med ett projekt där de kartlägger människans ursprung och medvetande: Ancient Mysteries and Consciousness. Tillsammans har de författat boken Tale of a Sunken City.

Flera personer har på olika sätt inspirerat arbetet med Magiska Mantran.

Ellinor Thidholm har bidragit med djupa insikter om Yoga Nidra och Kärlekens sanna natur.

Lennart Mogren har skapat WordGame, ett spel för att lära sig tala främmande språk. Lennart är en insiktsfull inspirationskälla i människans medvetande och har även författat boken Sluta skolan — en lärares tankar och råd till unga föräldrar.

Darryl Guy och Naysha Silva är två shamaner vid centret Taita Inti. De har inspirerat mantra­meditationerna på flera sätt, inte minst genom medvetenheten om de fyra elementen.

Kontakta oss Startsidan
Copyright © 2020–2021 Mikael Kindborg